Associate Professor
SHEN Guiping
Department of Electronic Science
gpshen@xmu.edu.cn
SONG Zhengyong
Institute of Electromagnetics and Acoustic
zhysong@xmu.edu.cn
WANG Xiaozhong
School of Electronic Science and Engineering
wangxz@xmu.edu.cn
WANG Xinchang
Department of Electronic Science
xcwang@xmu.edu.cn
WANG Yajun
Department of Electronic Science
billywang@xmu.edu.cn
WANG Yunfeng
Department of Microelectronics and Integrated Circuits
yunfengwang@xmu.edu.cn
Top