Associate Professor
LI Weiwen
School of Electronic Science and Engineering
wwl@xmu.edu.cn
LIN Yulan
Department of Electronic Science
yulan.lin@xmu.edu.cn
LIN Yue
Department of Electronic Science
Yue.lin@xmu.edu.cn
LIU Na
Institute of Electromagnetics and Acoustic
liuna@xmu.edu.cn
LONG Hao
Department of Microelectronics and Integrated Circuits
longhao@xmu.edu.cn
QI Jie
School of Electronic Science and Engineering
qijie@xmu.edu.cn
Top