Associate Professor
CHEN Qiang
Institute of Electromagnetics and Acoustic
chenqiang@xmu.edu.cn
CHEN Zhiwei
Department of Electronic Science
chenzhiwei@xmu.edu.cn
CHENG Huihui
School of Electronic Science and Engineering
hhcheng@xmu.edu.cn
CHENG Qijin
Department of Microelectronics and Integrated Circuits
qijin.cheng@xmu.edu.cn
CUI Xiaohong
Department of Electronic Science
cuixh@xmu.edu.cn
GAO Yulin
Department of Electronic Science
ylgao@xmu.edu.cn
Top